פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Technical support team

General enquiries and technical issues

 Sales team

Pre-sales questions

 Billing team

Accounting issues

 NOC team

Network operation center